საწარმოთა (არაფინანსური კორპორაციების სექტორი) 2010 წლის I კვარტლის გამოკვლევა

თარიღი: 23 მარტი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველოშიმიმდინარეობს საწარმოთა (არაფინანსური კორპორაციების სექტორი) 2010 წლის I კვარტლისგამოკვლევის მოსამზადებელი სამუშაოები (გამოსაკვლევ საწარმოთა შერჩევა, კითხვარებისმომზადება, ტირაჟირება).....