სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2023 წლის მარტი

თარიღი: 20 აპრილი 2023

წელი