ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის აპრილი

თარიღი: 3 მაისი 2023