სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი საქართველოში (2023 წლის აპრილი)

თარიღი: 10 მაისი 2023

წელი