სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), 2022 წელი

თარიღი: 15 მაისი 2023