ინფლაცია საქართველოში,2012 წლის იანვარი

თარიღი: 3 თებერვალი 2012

წელი