სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2023 წლის I კვარტალი)

თარიღი: 17 მაისი 2023

წელი