საქართველოს სოფლის მეურნეობა - 2023 წლის I კვარტალი (წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 17 მაისი 2023

წელი