სიღარიბის მაჩვენებლები და ჯინის კოეფიციენტები - 2022

თარიღი: 29 მაისი 2023

წელი