საქსტატი ევროსტატის ექსპერტთა მისიას მასპინძლობს

თარიღი: 30 მაისი 2023

24-25 მაისის პერიოდში საქსტატმა ევროსტატის ექსპერტთა მისიას უმასპინძლა. ვიზიტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა საერთაშორისო შედარებების პროგრამის (International Comparison Program (ICP)) 2021 წლის რაუნდის ფარგლებში, საქსტატის მიერ შესრულებული სამუშაოების შეფასება.

 

ICP-ში საქართველოს ჩართულობას კოორდინაციას უწევს ფინეთის სტატისტიკის სამსახური. ვიზიტის ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტების და საქსტატის ფასების სტატისტიკისა და ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტების თანამშრომლების მონაწილეობით განიხილება 2021-2022 წლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგები. გარდა ამისა, მიმდინარეობს მონაცემების ანალიზთან დაკავშირებული მეთოდოლოგიური საკითხების დახვეწა და გამოცდილების გაზიარება.

 

საერთაშორისო შედარებების პროგრამაში, რომელიც მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით ხორციელდება, მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანა მონაწილეობს. პროგრამის მიზანია მონაწილე ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტის შედარება მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის გათვალისწინებით. პროგრამაში მონაწილეობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ევროკავშირის სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით.
 

წელი