სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის I კვარტალი

თარიღი: 5 ივნისი 2023

წელი