საქსტატმა ფასების სტატისტიკაში ახალი ინდექსის წარმოება დაიწყო

თარიღი: 5 ივნისი 2023

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ახალი ინდიკატორი - სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი (Unit Value Index of Agricultural Products) შეიმუშავა. ინდექსი წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით სასოფლო მეურნეობების მიერ რეალიზებული პროდუქციის ფასების საშუალო დონის ცვლილებას.

 

ინდექსი ეფუძნება საქმიანობის სახეობათა მიხედვით პროდუქციის სტატისტიკური კლასიფიკატორის (CPA 2008) ევროპულ სტანდარტს. CPA-ის შესაბამისად მოცულია A-სექციის (სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის პროდუქცია) 01.1 (ერთწლოვანი კულტურები), 01.2 (მრავალწლოვანი კულტურები) და 01.4 (ცოცხალი ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები) ჯგუფები.

 

ახალ ინდიკატორზე მუშაობა საქსტატმა 2021 წელს დაიწყო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტექნიკური დახმარებით. ინდექსი გაანგარიშებულია საერთაშორისო მეთოდოლოგიის და მოწინავე პრაქტიკის გათვალისწინებით, და გამოიყენება შემდეგი მიზნებისათვის:

 

1. ინდექსი ასრულებს მნიშვნელოვან როლს სხვადასხვა ეკონომიკური მაჩვენებლის დეფლირების პროცესში;

 

2. ინდექსი არის ანალიტიკური ინსტრუმენტი ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებისა და მკვლევარებისთვის.

 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქსტატის ვებ-გვერდზე ყოველკვარტალური პერიოდულობით გამოქვეყნდება. ინდექსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ დაუკავშირდეთ საქსტატის ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტს ტელეფონზე: 236-72-10 (შიდა ნომრები: 400 ან 405), ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე gtetrauli@geostat.ge.

წელი