საქსტატი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაციისა და დანახარჯების გამოკვლევას ჩაატარებს

თარიღი: 7 ივნისი 2023

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაციისა და დანახარჯების გამოკვლევას ჩაატარებს.

 

გამოკვლევა საერთაშორისო ფონდი კურაციოს (CIF) ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით ჩატარდება. გამოკვლევის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით 3 400-მდე შინამეურნეობა გამოიკითხება.

 

ამ მიზნით, გამოკვლევაში მონაწილე საველე პერსონალს სამი დღის განმავლობაში ტრენინგი უტარდება, რის ფარგლებშიც დეტალურად გაეცნობიან კითხვარის შევსების ინსტრუქციასა და საველე პროცედურებებთან დაკავშირებულ საკითხებს.

 

ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაციისა და დანახარჯების გამოკვლევის მიზანია სანდო მონაცემების შეგროვება შინამეურნეობების მიერ სამედიცინო მომსახურების უტილიზაციისა და ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯების შესახებ. გამოკვლევის ფარგლებში შეგროვდება სხვადასხვა მონაცემები მოსახლეობის ჯანმრთელობის, ჯანდაცვის დაწესებულებების, გამოყენებული სამედიცინო მომსახურებების, ავადმყოფობების, მიღებული მომსახურებების, ჯანდაცვის დანახარჯების და ჰოსპიტალიზაციის შესახებ.

 

საველე სამუშაოები 10 ივნისს დაიწყება და ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება.
 

წელი