სასაკლაოების,ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები - (2022 წელი)

თარიღი: 15 ივნისი 2023

წელი