საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2023 წლის I კვარტალი

თარიღი: 19 ივნისი 2023

წელი