სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის მაისი

თარიღი: 20 ივნისი 2023

წელი