საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2023 წლის II კვარტალი

თარიღი: 24 ივლისი 2023

წელი