პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - 2022 წელი (დაზუსტებული)

თარიღი: 15 აგვისტო 2023

წელი