სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები - (2023 წლის II კვარტალი)

თარიღი: 16 აგვისტო 2023

წელი