სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ივლისი

თარიღი: 21 აგვისტო 2023