საქსტატი 2024-2027 წლების სტრატეგიის შემუშავებისთვის საჯარო კონსულტაციებს იწყებს

თარიღი: 21 აგვისტო 2023

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მხარდაჭერით, იწყებს საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების 2024-2027 წლების სტრატეგიის და მისი განხორციელების 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებას.

 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტებს, რომლებიც მოიცავს სტატისტიკის ეროვნული სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერების საშუალო და გრძელვადიან ხედვასა და ამოცანებს. სტრატეგიის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის და მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) შესრულების მხარდაჭერა. ასევე, სტრატეგიული პრიორიტეტებია გენდერული, რეგიონული, ცალკეული სფეროების და სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებების სტატისტიკის განვითარება და სტატისტიკის ეროვნული სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერება.

 

2023 წლის მაისში მიღებული ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ კანონის ახალი ვერსია და 2024-2027 წლების სტრატეგია ხელს შეუწყობს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნულ სისტემას სტატისტიკის წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან კიდევ უფრო მეტად დაახლოებას.

 

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში აუცილებელია ყველა დაინტერესებული ორგანიზაციისა თუ ფიზიკური პირის აქტიური მონაწილეობა. შესაბამისად, დოკუმენტის მომზადების პროცესში დაგეგმილია საჯარო კონსულტაციების ჩატარება. აღნიშნული საჯარო კონსულტაციების მიზანია უზრუნველყოს საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა სტრატეგიის შემუშავების ყველა ეტაპზე, რათა უკუკავშირისას გამოთქმული აისახოს დოკუმენტში არსებული გამოწვევების დაძლევისა და სტატისტიკის სისტემის გაუმჯობესებისთვის.

 

საჯარო კონსულტაციების პირველი შეხვედრის ჩატარების სავარაუდო დროა სექტემბრის მეორე ნახევარი. ზუსტი თარიღი დარეგისტრირებულებს ეცნობებათ მოწვევის წერილით. კონსულტაციებში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ორგანიზაციას ან ფიზიკურ პირს. საჯარო კონსულტაციების პროცესში მონაწილეობით დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ 2023 წლის 10 სექტემბრამდე გაიაროთ რეგისტრაცია შემდეგ ბმულზე: https://forms.gle/wfYwMGxys9mSkuqw6 

 

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ აქტიურად იქნებით ჩართული ამ მნიშვნელოვან პროცესში.
 

წელი