სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის II კვარტალი

თარიღი: 4 სექტემბერი 2023

წელი