მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ივლისი

თარიღი: 6 სექტემბერი 2023

წელი