სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2023 წლის აგვისტო)

თარიღი: 11 სექტემბერი 2023