მისიის ექსპერტთა შეხვედრა სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან

თარიღი: 13 სექტემბერი 2023

საქსტატში სტატისტიკის სისტემის ძირეული შეფასების მიისის ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტები სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებს  შეხვდნენ.  

 

შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა, რომლის დროსაც მხარეებმა განიხილეს საქსტატთან არსებული თანამშრომლობისა და სამომავლო საქმიანობის საკითხები.

 

სტატისტიკის სისტემის ძირეული შეფასება ევროსტატის, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) ეგიდით ტარდება, რომლის მიზანია საქართველოს სტატისტიკის სისტემის სიღრმისეული შეფასება, ევროპული სტანდარტებისადმი შესაბამისობის დონის განსაზღვრა, სისტემაში არსებული ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. 

 

შეფასების მისიის ფარგლებში  სამუშაო შეხვედრები მიმდინარე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სტატისტური ინფორმაციის მომხმარებლები, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები.
 

წელი