შეფასების მისიის ექსპერტთა შეხვედრა სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან

თარიღი: 13 სექტემბერი 2023

საქსტატში სტატისტიკის სისტემის ძირეული შეფასების მიისის ფარგლებში დღეს საერთაშორისო ექსპერტები  სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელი სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს  შეხვდნენ.  შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა, რომლის დროსაც განიხილეს საქსტატთან თანამშრომლობის საკითხები.

 

სტატისტიკის სისტემის ძირეული შეფასება ევროსტატის, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) ეგიდით ტარდება, რომლის მიზანია საქართველოს სტატისტიკის სისტემის სიღრმისეული შეფასება, ევროპული სტანდარტებისადმი შესაბამისობის დონის განსაზღვრა, სისტემაში არსებული ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. 

 

შეფასების მისიის ფარგლებში  სამუშაო შეხვედრები მიმდინარე კვირის განმავლობაში გაგრძელდება, რომელშიც ასევე მონაწილეობას მიიღებენ სტატისტური ინფორმაციის მომხმარებლები, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები.
 

წელი