შეფასების მისიის ექსპერტთა შეხვედრა საქსტატის პარტნიორ უწყებებთან

თარიღი: 13 სექტემბერი 2023

საქსტატში სტატისტიკის სისტემის ძირეული შეფასება გრძელდება. დღეს საერთაშორისო ექსპერტები, შეფასების მისიის ფარგლებში სტატისტიკური ინფორმაციის ძირითად მწარმოებლებს შეხვდნენ.  შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა. მხარეებმა განიხილეს საქსტატთან არსებული თანამშრომლობისა და სამომავლო საქმიანობის საკითხები.

 

სტატისტიკის სისტემის ძირეული შეფასება ევროსტატის, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) ეგიდით ტარდება, რომლის მიზანია საქართველოს სტატისტიკის სისტემის სიღრმისეული შეფასება, ევროპული სტანდარტებისადმი შესაბამისობის დონის განსაზღვრა, სისტემაში არსებული ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. 

 

შეფასების მისიის ფარგლებში  სამუშაო შეხვედრები მიმდინარე კვირის განმავლობაში გაგრძელდება, რომელშიც ასევე მონაწილეობას მიიღებენ სტატისტური ინფორმაციის მომხმარებლები, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები.
 

წელი