ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები - იანვარი-ივნისი 2023

თარიღი: 15 სექტემბერი 2023