საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2023 წლის II კვარტალი

თარიღი: 18 სექტემბერი 2023

წელი