საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2023 წლის იანვარი-აგვისტო

თარიღი: 19 სექტემბერი 2023

წელი