ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის სექტემბერი

თარიღი: 3 ოქტომბერი 2023

წელი