მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის აგვისტო

თარიღი: 6 ოქტომბერი 2023

წელი