დაქირავებით დასაქმებულთა მედიანური ხელფასი - 2022

თარიღი: 10 ოქტომბერი 2023

წელი