არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები 2022 წელი

თარიღი: 17 ოქტომბერი 2023

წელი