საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2023 წლის იანვარი-სექტემბერი

თარიღი: 19 ოქტომბერი 2023