სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის სექტემბერი

თარიღი: 20 ოქტომბერი 2023

წელი