ბიზნეს სექტორი, 2011 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 5 მარტი 2012
წელი