პირველადი ინფორმაციის მიღება მწარმოებელთა ფასებზე მრეწველობაში, მშენებლობასა და სატვირთო გადაზიდვებზე

თარიღი: 24 მარტი 2010

წელი