ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის თებერვალი

თარიღი: 2 მარტი 2012

წელი