სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები - (2023 წლის III კვარტალი)

თარიღი: 16 ნოემბერი 2023

წელი