საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების ძირითადი მაჩვენებლები (2023 წლის III კვარტალი)

თარიღი: 20 ნოემბერი 2023

წელი