სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 20 ნოემბერი 2023

წელი