საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2023 წლის იანვარი-ოქტომბერი

თარიღი: 20 ნოემბერი 2023

წელი