შეხვედრა სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან

თარიღი: 27 ნოემბერი 2023

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა პროექტ „50X2030 ინიციატივის“ ფარგლებში სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. 

 

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა მომხმარებლებისთვის სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის წარმოების ძირითადი მიმართულებების, ახალი სტატისტიკური პროდუქტებისა და პროექტ „50X2030 ინიციატივის“ ფარგლებში მიღწეული შედეგების გაცნობა. 

 

შეხვედრაზე მომხმარებლები გაეცნენ „სოფლის მეურნეობაში მანქანების, მოწყობილობებისა და აქტივების გამოკვლევის“ ძირითად შედეგებს, სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ახალ პროდუქტებსა და მაჩვენებლებს, მათ შორის გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) ინდიკატორებს. 

 

პროექტი „50X2030 ინიციატივა“ ორიენტირებულია როგორც სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და ამ მიმართულებით შესაძლებლობების განვითარებაზე, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის შესახებ ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების გაფართოებაზე, მონაცემებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და მაჩვენებელთა სანდოობის განმტკიცებაზე. 

წელი