საქსტატი 2024-2027 წლების სტრატეგიაზე მუშაობს

თარიღი: 28 ნოემბერი 2023

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2024-2027 წლების ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობს.

 

ამ მიზნით, 28-29 ნოემბერს, სასტუმრო “ჰილტონ გარდენ ინნ”-ში, „2024-2027 წლების ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სამოქმედო გეგმის“ შემუშავების სამუშაო ჯგუფების პირველი შეხვედრა გაიმართა.

 

შეხვედრაში მონაწილეობს საქსტატისა და უწყებათაშორის საბჭოში ჩართული ყველა უწყების წარმომადგენელი.

 

სტრატეგიის მომზადების უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს ქვეყანაში ეფექტიანი ეროვნული სტატისტიკური სისტემის განვითარება, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების, გავრცელებისა და გამოყენების მიზნით. 

 

აღნიშნულ სტრატეგიაზე მუშაობა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით ხორციელდება და მასში ჩართულნი არიან საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები.
 

წელი