პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. IVკვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 9 მარტი 2012


წელი