ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2023/2024 სასწავლო წელი)

თარიღი: 1 დეკემბერი 2023

წელი