ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის ნოემბერი

თარიღი: 4 დეკემბერი 2023

წელი