მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 7 დეკემბერი 2023

წელი