პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 8 დეკემბერი 2023

წელი